List chương trình Thực tập sinh

Hiển thị

XKLĐ Đơn hàng thực tập sinh cơ khí MJ

Thông báo tuyển chi tiết đơn hàng thực tập sinh cơ khí MJ

XKLĐ - Job Thực tập sinh ngành xây dựng Nhật Bản MS

Thông báo tuyển chi tiết đơn hàng xuất khẩu lao động Nhật Bản ngành xây dựng MS

TUYỂN 6 NỮ THỰC TẬP SINH ĐÓNG GÓI NẤM CÔNG XƯỞNG

Thông báo tuyển đơn hàng thực tập sinh đóng Nấm Nhật Bản

TUYỂN THỰC TẬP SINH ĐIỀU DƯỠNG ASUNAROKAI

JIS cần tuyển 12 thực tập sinh điều dưỡng chăm sóc tại Nhật Bản

TUYỂN 8 ỨNG VIÊN NỮ THỰC TẬP SINH KAIGO (ĐIỀU DƯỠNG CHĂM SÓC)

Chúng tôi đang tuyển 8 ứng viên cho vị trí thực tập sinh Điều dưỡng chăm sóc Kaigo nữ làm việc tại Hyogo, Nhật Bản.

TUYỂN 15 NỮ THỰC TẬP SINH ĐIỀU DƯỠNG CHĂM SÓC (KAIGO)

Chúng tôi đang tuyển 15 vị trí thực tập sinh Điều dưỡng chăm sóc Kaigo nữ làm việc ở TOKYO, OSAKA, NAGOYA của Nhật Bản.

TUYỂN 5 NỮ THỰC TẬP SINH ĐIỀU DƯỠNG CHĂM SÓC (KAIGO)

Chúng tôi đang tuyển 4 vị trí thực tập sinh điều dưỡng chăm sóc Kaigo nữ làm việc tại thành phố SAKAI của OSAKA.

TUYỂN 4 NỮ THỰC TẬP SINH ĐIỀU DƯỠNG CHĂM SÓC (KAIGO)

Chúng tôi đang tuyển 4 vị trí thực tập sinh điều dưỡng chăm sóc Kaigo nữ làm việc tại tỉnh Hyogo

TUYỂN 4 THỰC TẬP SINH NỮ ĐIỀU DƯỠNG CHĂM SÓC (KAIGO)

Chúng tôi đang tuyển 4 vị trí thực tập sinh điều dưỡng chăm sóc Kaigo nữ làm việc tại thành phố Funabashi, tỉnh Chiba.