List chương trình Thực tập sinh

Hiển thị

TUYỂN 8 ỨNG VIÊN NỮ THỰC TẬP SINH KAIGO (ĐIỀU DƯỠNG CHĂM SÓC)

Chúng tôi đang tuyển 8 ứng viên cho vị trí thực tập sinh Điều dưỡng chăm sóc Kaigo nữ làm việc tại Hyogo, Nhật Bản.

TUYỂN 15 NỮ THỰC TẬP SINH ĐIỀU DƯỠNG CHĂM SÓC (KAIGO)

Chúng tôi đang tuyển 15 vị trí thực tập sinh Điều dưỡng chăm sóc Kaigo nữ làm việc ở TOKYO, OSAKA, NAGOYA của Nhật Bản.

TUYỂN 5 NỮ THỰC TẬP SINH ĐIỀU DƯỠNG CHĂM SÓC (KAIGO)

Chúng tôi đang tuyển 4 vị trí thực tập sinh điều dưỡng chăm sóc Kaigo nữ làm việc tại thành phố SAKAI của OSAKA.

TUYỂN 4 NỮ THỰC TẬP SINH ĐIỀU DƯỠNG CHĂM SÓC (KAIGO)

Chúng tôi đang tuyển 4 vị trí thực tập sinh điều dưỡng chăm sóc Kaigo nữ làm việc tại tỉnh Hyogo

TUYỂN 4 THỰC TẬP SINH NỮ ĐIỀU DƯỠNG CHĂM SÓC (KAIGO)

Chúng tôi đang tuyển 4 vị trí thực tập sinh điều dưỡng chăm sóc Kaigo nữ làm việc tại thành phố Funabashi, tỉnh Chiba.

[XKLD]  TUYỂN 3 NAM VỆ SINH MÁY MÓC LÀM VIỆC TẠI IBARAKI

Thông báo tuyển đơn hàng thực tập sinh nam vệ sinh máy móc tại Ibaraki

[XKLD]  TUYỂN 4 THỰC TẬP SINH ĐIỀU DƯỠNG LÀM VIỆC TẠI AICHI

Thông báo tuyển đơn hàng thực tập sinh điều dưỡng làm việc tại Aichi