List chương trình Kỹ thuật viên

Hiển thị

(KỸ SƯ) THÔNG BÁO TUYỂN KỸ SƯ THIẾT BỊ XÂY DỰNG

(Dự án J-Tech) Công ty JIS đang tuyển ứng viên cho vị trí Kỹ sư Thiết bị xây dựng làm việc tại tỉnh Tottori, Nhật Bản.

(KĨ SƯ) THÔNG BÁO TUYỂN KĨ SƯ BẢO DƯỠNG Ô TÔ NHẬT BẢN (2)

(Dự án J-Tech) Công ty JIS đang tuyển ứng viên cho vị trí Kĩ sư Bảo dưỡng ô tô làm việc tại tỉnh Hyogo, Nhật Bản.

(KĨ SƯ) THÔNG BÁO TUYỂN KĨ SƯ BẢO DƯỠNG Ô TÔ NHẬT BẢN

(Dự án J-Tech) Công ty JIS đang tuyển ứng viên cho vị trí Kĩ sư Bảo dưỡng ô tô làm việc tại tỉnh Hyogo, Nhật Bản.

(KĨ SƯ) THÔNG BÁO TUYỂN KĨ SƯ THIẾT KẾ ĐIỆN TỬ NHẬT BẢN

Công ty JIS đang tuyển ứng viên cho vị trí Kĩ sư Thiết kế điện tử làm việc tại Miyazaki, Nhật Bản