List chương trình Kỹ thuật viên

Hiển thị

[ J-TECH ] ĐƠN HÀNG KỸ SƯ Ô TÔ TOYOOKA

Thông báo tuyển đơn hàng kỹ sư ô tô dự án J-Tech

[ J-TECH ] ĐƠN HÀNG KỸ SƯ XÂY DỰNG TOA

Thông báo tuyển đơn hàng kỹ sư xây dựng TOA

[ J-TECH ] ĐƠN HÀNG KỸ SƯ GIA CÔNG CƠ KHÍ HIRONO TECH

THÔNG BÁO TUYỂN KỸ SƯ KỸ SƯ GIA CÔNG CƠ KHÍ HIRONO TECH

(KỸ SƯ) THÔNG BÁO TUYỂN KỸ SƯ THIẾT BỊ XÂY DỰNG

(Dự án J-Tech) Công ty JIS đang tuyển ứng viên cho vị trí Kỹ sư Thiết bị xây dựng làm việc tại tỉnh Tottori, Nhật Bản.

(KĨ SƯ) THÔNG BÁO TUYỂN KĨ SƯ BẢO DƯỠNG Ô TÔ NHẬT BẢN (2)

(Dự án J-Tech) Công ty JIS đang tuyển ứng viên cho vị trí Kĩ sư Bảo dưỡng ô tô làm việc tại tỉnh Hyogo, Nhật Bản.

(KĨ SƯ) THÔNG BÁO TUYỂN KĨ SƯ BẢO DƯỠNG Ô TÔ NHẬT BẢN

(Dự án J-Tech) Công ty JIS đang tuyển ứng viên cho vị trí Kĩ sư Bảo dưỡng ô tô làm việc tại tỉnh Hyogo, Nhật Bản.

(KĨ SƯ) THÔNG BÁO TUYỂN KĨ SƯ THIẾT KẾ ĐIỆN TỬ NHẬT BẢN

Công ty JIS đang tuyển ứng viên cho vị trí Kĩ sư Thiết kế điện tử làm việc tại Miyazaki, Nhật Bản