1. JIS khai chương chi nhánh Hải Dương
  2. JIS khai chương chi nhánh Hồ Chí Minh
  3. Lễ khai giảng Kỹ sư chất lượng cao trên đài NHK
  4. Lễ tốt nghiệp Kỹ sư chất lượng cao Khóa I trên đài NHK
  5. Các bạn học viên nghĩ gì về JIS?
  6. Lời chia sẻ của bạn Vũ Thị Duyên – Tân kỹ sư dự án CLC 2020
  7. Chia sẻ của bạn Phương – Đỗ học bổng điều dưỡng EE21
  8. Du học ngành điều dưỡng Nhật lo sợ thông tin ảo?
  9. Đại diện JIS thăm trường Sogo – Học bổng điều dưỡng EE21