Tin tức

Hiển thị

TỈNH TRƯỞNG CHIBA KÍ KẾT HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ VỚI JIS

 Tỉnh trưởng Chiba kí kết hợp tác với JIS về hợp tác chương trình du học nhật bản

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG DỰ ÁN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO: KỸ SƯ CƠ KHÍ...

Thông báo tuyển dụng dự án nguồn nhân lực chất lượng cao: Kỹ sư cơ khí nhật bản công ty Kozai

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ CHẤT LƯỢNG CAO NHẬT BẢN: KỸ SƯ CƠ KHÍ FUDOKINZOKU

Thông báo tuyển dụng đơn hàng kỹ sư chất lượng cao: Kỹ sư cơ khí nhật bản Fudokinzoku

DỰ ÁN KỸ SƯ CHẤT LƯỢNG CAO NHẬT BẢN: KỸ SƯ THỰC PHẨM FUDORIE

 Thông báo tuyển đơn hàng kỹ sư thực phẩm nhật bản công ty Fudorie

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ CHẤT LƯỢNG CAO NHẬT BẢN: CỬ NHÂN KINH TẾ CÔNG TY RINNGAHATTO

Thông báo tuyển dụng đơn hàng cử nhân kinh tế nhật bản chất lượng cao công ty Rinngahatto

DỰ ÁN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO: KỸ SƯ XÂY DỰNG CÔNG TY SUGIURA

Thông báo tuyển dụng đơn hàng kỹ sư xây dựng chất lượng cao công ty Sugiura

DỰ ÁN NGUỒN NHÂN LỰC CLC NHẬT BẢN: KỸ SƯ CƠ KHÍ, ĐIỆN KOUKI

Thông báo tuyển dụng đơn hàng kỹ sư nhật bản chất lượng cao nhật bản công ty Kouki

DỰ ÁN NGUỒN NHÂN LỰC CLC NHẬT BẢN: KỸ SƯ CƠ KHÍ, ĐIỆN AKUSU

Thông báo tuyển dụng kỹ sư cơ khí, điện công ty Akusu thuộc dự án kỹ sư chất lượng cao nhật bản

DỰ ÁN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO: KỸ SƯ MAY TAKAAKI

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KỸ SƯ DỰ ÁN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO: KỸ SƯ MAY TAKAAKI

DỰ ÁN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO NHẬT BẢN: KỸ SƯ XÂY DỰNG TOSUKU

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KỸ SƯ DỰ ÁN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO TOSUKU

Dự án nguồn nhân lực CLC Nhật Bản: Kỹ sư IT Esupimediatec

 Thông báo đơn hàng kỹ sư nhật bản chất lượng cao ngành IT: Esupimediatec - Kyoto

Dự án nguồn nhân lực CLC: Kỹ sư cơ khí Megasasu

Dự án nguồn nhân lực chất lượng cao: Thông báo tuyển đơn hàng kỹ sư cơ khí nhật bản công ty megasasu