Chương trình Kĩ năng đặc định – Tokutei (KNĐĐ) là chương trình tiếp nhận lao động của Nhật Bản với mục đích đưa người lao động sang Nhật Bản làm việc, nâng cao tay nghề, kĩ năng, cải thiện tác phong làm việc công nghiệp, ngoại ngữ…
KNĐĐ được chính phủ Nhật Bản thông qua vào ngày 08/12/2018 và đã bắt đầu triển khai vào tháng 04/2019 với hai chương trình “Kỹ năng đặc định số 1” và “Kỹ năng đặc định số 2”.