List chương trình Thực tập sinh 2

Hiển thị

(TOKUTEI) TUYỂN 3 NAM/NỮ ĐẶC ĐỊNH ĐIỀU DƯỠNG CHĂM SÓC

Chúng tôi đang tuyển 3 ứng viên nam/nữ cho đơn Tokutei đặc định Điều dưỡng chăm sóc làm việc tại quận Saitama, tỉnh Saitama

(TOKUTEI) TUYỂN 6 NAM/NỮ ĐẶC ĐỊNH ĐIỀU DƯỠNG CHĂM SÓC

Chúng tôi đang tuyển 6 ứng viên nam/nữ cho đơn tokutei đặc định Điều dưỡng chăm sóc làm việc tại thành phố Osaka, Nhật Bản 

TUYỂN 4 THỰC TẬP SINH NAM/NỮ ĐIỀU DƯỠNG CHĂM SÓC (KAIGO)

Chúng tôi đang tuyển 4 vị trí thực tập sinh Điều dưỡng chăm sóc Kaigo nam/nữ đang ở Nhật làm việc tại thành phố Tokyo, Nhật Bản.

(TOKUTEI) TUYỂN 2 NAM KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH XÂY DỰNG

Chúng tôi đang tuyển 2 ứng viên nam cho đơn tokutei kỹ năng đặc định xây dựng làm việc tại thành phố Koga, tỉnh Fukuoka, Nhật Bản.

(TOKUTEI) TUYỂN 5-7 NAM/NỮ ĐIỀU DƯỠNG LÀM VIỆC TẠI TOKYO, SAITAMA

Tokutei Kaigo - Kỹ năng đặc định ngành điều dưỡng tại Nhật