List chương trình Thực tập sinh 2

Hiển thị

(TOKUTEI) TUYỂN 5 NỮ TOKUTEI ĐIỀU DƯỠNG CHĂM SÓC NHẬT BẢN OKAYAMA

Thông báo tuyển đơn hàng Tokutei Kaigo Okayama với mức lương khoảng 232 500 Yên/ Tháng

(TOKUTEI) TUYỂN 3 NAM/ NỮ TOKUTEI NHÀ HÀNG NHẬT BẢN HOKKAIDO

Chúng tôi đang tuyển 3 ứng viên nam/ nữ vị trí Tokutei đặc định Nhà hàng làm việc tại Chuou-ku, Sapporo, Hokaido, Nhật Bản.

(TOKUTEI) TUYỂN 7 NỮ TOKUTEI ĐIỀU DƯỠNG CHĂM SÓC NHẬT BẢN TOBU

Chúng tôi đang tuyển 7 ứng viên nữ vị trí Tokutei đặc định Điều dưỡng chăm sóc (Kaigo) làm việc tại Tobu, Hokaido, Nhật Bản.

(TOKUTEI) TUYỂN 3 NAM/ NỮ TOKUTEI NÔNG NGHIỆP NHẬT BẢN

Chúng tôi đang tuyển 3 ứng viên nam, nữ vị trí Tokutei đặc định Nông nghiệp làm việc tại Omihachiman-shi, Shiga, Nhật Bản.

(TOKUTEI) TUYỂN 15 NAM/ NỮ TOKUTEI NÔNG NGHIỆP NHẬT BẢN

Chúng tôi đang tuyển số lượng lớn 15 ứng viên nam, nữ vị trí Tokutei đặc định Nông nghiệp dự án J-Farm với cơ hội việc làm toàn Nhật Bản.

THÔNG BÁO TUYỂN TOKUTEI BẢO DƯỠNG Ô TÔ PEUGEOT

Chúng tôi đang tuyển 4 ứng viên nam, nữ vị trí Tokutei bảo dưỡng ô tô làm việc tại Thành phố Fukui, Fukui, Nhật Bản.

THÔNG BÁO TUYỂN TOKUTEI BẢO DƯỠNG Ô TÔ PORSCHE

Chúng tôi đang tuyển 4 ứng viên nam, nữ vị trí Tokutei bảo dưỡng ô tô làm việc tại Thành phố Fukui, Fukui, Nhật Bản.

THÔNG BÁO TUYỂN TOKUTEI BẢO DƯỠNG Ô TÔ MERCEDES-BENZ

Chúng tôi đang tuyển 4 ứng viên nam, nữ vị trí Tokutei bảo dưỡng ô tô làm việc tại Thành phố Fukui, Fukui, Nhật Bản

(TOKUTEI) TUYỂN 12 NAM/ NỮ ĐIỀU DƯỠNG CHĂM SÓC NHẬT BẢN HOKKAIDO

Chúng tôi đang tuyển 12 ứng viên nam, nữ vị trí Tokutei đặc định Điều dưỡng chăm sóc làm việc tại Hokuto , Hokaido, Nhật Bản

(TOKUTEI) TUYỂN 16 NAM/ NỮ ĐIỀU DƯỠNG CHĂM SÓC NHẬT BẢN ACB

Chúng tôi đang tuyển số lượng lớn 16 ứng viên nam, nữ vị trí Tokutei đặc định Điều dưỡng chăm sóc làm việc tại Omuta-shi, Fukuoka, Nhật Bản

(TOKUTEI) TUYỂN 26 NAM/ NỮ ĐẶC ĐỊNH THỰC PHẨM NHẬT BẢN

Chúng tôi đang tuyển 26 ứng viên nam, nữ cho đơn Tokutei đặc định thực phẩm Nhật Bản làm việc tại Hokkaido, Monbetsushi.

(TOKUTEI) TUYỂN 12 NAM/ NỮ ĐẶC ĐỊNH NÔNG NGHIỆP NHẬT BẢN

Chúng tôi đang tuyển 12 ứng viên nam, nữ cho đơn Tokutei đặc định Nông nghiệp làm việc tại Fukushima, Minami-Aidu, Nhật Bản.