List chương trình Thực tập sinh

Hiển thị

[XKLD]  TUYỂN 4 NỮ HỘ LÝ LÀM VIỆC TẠI AICHI

Thông báo tuyển đơn hàng thực tập sinh nữ hộ lý làm việc tại Aichi

[XKLD]  TUYỂN 6 NỮ HỘ LÝ LÀM VIỆC TẠI OKAYAMA

Thông báo tuyển dụng thực tập sinh hộ lý làm việc tại Okayama

[XKLD]  TUYỂN 6 NỮ HỘ LÝ LÀM VIỆC TẠI NAGOYA

Thông báo thực tập sinh tuyển nữ hộ lý làm việc tại Nagoya

[XKLD]  TUYỂN 4 NỮ HỘ LÝ LÀM VIỆC TẠI TOKYO

Thông báo tuyển đơn hàng nữ hộ lý tại Tokyo

[XKLD]  TUYỂN 4 NỮ HỘ LÝ LÀM VIỆC TẠI SAITAMA

Thông tin đơn hàng TTS nữ hộ lý làm việc tại Saitama