LỄ KHAI GIẢNG CHƯƠNG TRÌNH KỸ SƯ TOTTORI LÊN SÓNG ĐÀI TRUYỀN HÌNH QUỐC GIA NHK NHẬT BẢN