Kỹ thuật viên

Hiển thị

[KỸ SƯ XÂY DỰNG] TUYỂN 2 NAM+ 1 NỮ THIẾT KẾ, THI CÔNG CÔNG XƯỞNG

Là công ty sản xuất thép lớn nhất khu vực tỉnh Hokkaido, với lịch sử hoạt động lên đến 40 năm trong lĩnh vực sản xuất và...