Học bổng điều dưỡng

Hiển thị

THI TUYỂN HỌC BỔNG ĐIỀU DƯỠNG - DỰ ÁN CHÍNH PHỦ TỈNH CHIBA

 Học bổng điều dưỡng Chiba - dự án của chính phủ đã được triển khai và phỏng vấn với hơn 35 bạn học viên ứng tuyển tham dự dự án này

CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SINH ĐIỀU DƯỠNG VIỆN FURAWAEN

 Chương trình thực tập sinh điều dưỡng dành cho các bạn học ngành y, điều dưỡng muốn làm việc tại Nhật Bản

HỌC BỔNG ĐIỀU DƯỠNG EE21 NHẬT BẢN

 Học bổng điều dưỡng EE21 được tài trợ bởi tập đoàn Care21 1 trong những tập đoàn lớn nhất nhật bản về ngành điều dưỡng

hình ảnh lớp học album

Buổi học tại lớp học bổng điều dưỡng

[14/12/2017] BLĐ JIS GẶP CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN ĐIỀU DƯỠNG KYOWAKAI

Đi đầu trọng Hoạt động Du học điều dưỡng, Công ty Cổ phần phát triển nhân lực JIS tự hào là đơn vị uy tín đối với nhiều đơn vị hợp tác...

HỌC BỔNG ĐIỀU DƯỠNG HR

 Thông tin mới nhất về học bổng điều dưỡng HR năm 2019

HỌC BỔNG ĐIỀU DƯỠNG JAC SỐ 1 - TRONG NƯỚC

 Thông tin thi tuyển mới nhất dành cho những bạn đang quan tâm đến học bổng điều dưỡng Nhật Bản

HỌC BỔNG ĐIỀU DƯỠNG JOHO

 Chương trình tốt nhất dành cho du học sinh quan tâm dến chuyên ngành điều dưỡng tại Nhật Bản