Học bổng điều dưỡng

Hiển thị

Sự khác nhau giữa điều dưỡng viên và hộ lí là như thế nào?

Nhằm giúp các bạn có cái nhìn tổng quát nhất về vị trí điều dưỡng và hộ lí, để có thể hiểu rõ hơn về tính chất công việc sẽ làm khi các...

Học bổng điều dưỡng NEO Nhật Bản

Học bổng điều dưỡng NEO với 100% cho toàn bộ học phí 3 năm học tại Nhật Bản

HỌC BỔNG ĐIỀU DƯỠNG JAC02

Thông báo tuyển học bổng điều dưỡng Jac 02

HỌC BỔNG ĐIỀU DƯỠNG NGOÀI NƯỚC JAC01

Thông báo tuyển học bổng Jac 01 ngoài nước dành cho DHS đang học trường tiếng hoặc senmon tại Nhật Bản

KỲ 04-2020 HỌC BỔNG ĐIỀU DƯỠNG HP 1.0

Thông báo tuyển học bổng điều dưỡng HP 1.0

THI TUYỂN HỌC BỔNG ĐIỀU DƯỠNG - DỰ ÁN CHÍNH PHỦ TỈNH CHIBA

 Học bổng điều dưỡng Chiba - dự án của chính phủ đã được triển khai và phỏng vấn với hơn 35 bạn học viên ứng tuyển tham dự dự án này

CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SINH ĐIỀU DƯỠNG VIỆN FURAWAEN

 Chương trình thực tập sinh điều dưỡng dành cho các bạn học ngành y, điều dưỡng muốn làm việc tại Nhật Bản

HỌC BỔNG ĐIỀU DƯỠNG EE21 NHẬT BẢN

 Học bổng điều dưỡng EE21 được tài trợ bởi tập đoàn Care21 1 trong những tập đoàn lớn nhất nhật bản về ngành điều dưỡng

hình ảnh lớp học album

Buổi học tại lớp học bổng điều dưỡng

[14/12/2017] BLĐ JIS GẶP CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN ĐIỀU DƯỠNG KYOWAKAI

Đi đầu trọng Hoạt động Du học điều dưỡng, Công ty Cổ phần phát triển nhân lực JIS tự hào là đơn vị uy tín đối với nhiều đơn vị hợp tác...