Học bổng điều dưỡng

Hiển thị

THỜI GIAN BIỂU CÔNG VIỆC CỦA THỰC TẬP SINH ĐIỀU DƯỠNG TẠI NHẬT

Công việc thực tế của các bạn thực tập sinh điều dưỡng viên và thời gian biểu cụ thể của các bạn khi làm việc tại các viện dưỡng lão Nhật...

[XUẤT CẢNH 04-2019] HỌC BỔNG EE21

Điều dưỡng là một trong những ngành mà Nhật Bản đang rất thiếu nguồn lực, khi mà độ tuổi của người Nhật ngày càng cao chính vì vậy đây là cơ...

HỌC BỔNG ĐIỀU DƯỠNG SASAYAMA

 Là một trong những học bổng điều dưỡng hàng đầu với chương trình đào tạo tốt nhất, giúp các bạn sau khi học...

HỌC BỔNG ĐIỀU DƯỠNG SASAYAMA- TRƯỜNG TIẾNG

 Thông tin mới nhất và đầy đủ về học bổng điều dưỡng Sasayama